Waiting 
LEGAL
 
       

Det engelske civile retssystem insisterer at expert witnesses er kompetente både I deres faglige kvalifikationer samt senioritet og at de har undergået juridsk træning.

Trænet og eksamineret som ‘Expert Witness’ fra Cardiff University

Regelmæssigt i Danmark

Dansk uddannet og dansk talende

Internationalt anerkendt som specialist i orthopædi hos hest

Erfaring i syns- of skønssager i Danmark

Erfaring fra både by-og landsret i Danmark og County and High Court i Sweden, England og Ireland

Har udarbejdet over 400 rapporter som Expert Witness i forbindelse med retssager vedrørende handel af heste samt professionelle sager mod dyrlæger

Har virket som faglig meddommer ved Byretten i Danmark i henhold til Retsplejelovens para.20.

Har udfærdiget et stort antal rapporter for Det Veterinære Sundhedsråd.

Eksamineet som medlem af Counsel for the Registration of Forensic Practitioners samt Expert Witness Institute og UK Register of Expert Witnesses

Svend er ofte i Danmark i faglig sammenhæng, hvilket muliggør at hans rejseudgifter kan holdes på et absolut, og konkurrencedygtigt , minimum tilsvarende indenlandske kolleger. Forretninger kan normalt arrangeres indenfor 2 uger.